پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

پیشینه ومبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

2-1. مقدمه 11

2-2. تعریف رهبری خدمتگزار 12

2-3. نظریه رهبری خدمتگزار 13

2-4. اهمیت رهبری خدمتگزار 15

2-5. تکامل رهبری خدمتگزار 16

2-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار 18

2-7. ویژگی های عملیاتی 19

2-8 . ویژگی های مکمل 20

2-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار 22

2-9-1. تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز 24

2-9-2. تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون 26

2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون 26

2-10. مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ 29

2-11. مدل رهبری خدمتگزار تورو 30

2-12. مدلهای رهبری خدمتگزار 30

2-13. کاربردهای رهبری خدمتگزار 32

2-14. رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین 34

2-15. رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی 35

2-16. مزایای رهبری خدمتگزار 36

2-17. معایب رهبر ی خدمتگزار 37

2-18. ارزشیابی عملکرد کارکنان 39

2-18-1. تعریف ارزیابی عملکردکارکنان 39

2-18-2. اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان 39

2-19. تاریخچه ارزشیابی عملکرد 40

2-20. ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی 40

2-21. عوامل موثربرارزیابی عملکرد 42

2-22. ارکان ارزیابی عملکرد 42

2-23. مراحل ارزیابی عملکرد 44

2-24. نظام های ارزیابی عملکرد 46

2-25. اصول اندازه گیری عملکرد 46

2-26. انواع ارزیابی 48

2-26-1. ارزیابی سرپرست مستقیم 48

2-26-2. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس 49

2-26-3. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر 49

2-26-4. ارزیابی گروهی 50

2-26-5. ارزیابی از طریق خود سنجی 50

2-27. روشهای ارزیابی 51

2-27-1. روش مقیاسی 51

2-27-2. عامل سنجی 52

2-27-3. روش امتیازبندی 53

2-27-4. روش رتبه‌بندی مستقیم 54

2-27-5. روش ثبت وقایع حساس 54

2-27-6. روش توصیفی 55

2-27-7. روش قیاسی 55

2-27-8 . روش مقایسه زوجی 55

2-27-9. توزیع اجباری 56

2-27-10. انتخاب اجباری 56

2-27-11. روش مقیاسی رفتاری 57

2-28. روش‌های غیر متداول 58

2-28-1. ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف 58

2-29. مشکلات ارزیابی عملکرد 61

2-30. ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد 65

2-31. پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان 66

بخش اول

2-1. مقدمه

هم زمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی که همه جنبه ها و ارکان سازمان ها را متاثر ساخته و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز متحول و دگرگون شده است. این تغییر آن چنان سریع و پردامنه بوده است که به گفته دراکر”ما اکنون، همان جایی ایستاده ایم که یک صد سال پیش، تیلور ایستاده بود و به آن اندازه از ساز وکارهای حاکم بر ساختارها و فرایندهای سازمانی اطلاع داریم یا بی اطلاعیم، که او بود”. درنتیجه، امروز نیز ازمتخصصان و اندیشمندان مدیریت، انتظار می رود- با همان جدیتی که تیلور و سایر بزرگان و نظریه پردازان مدیریت درشناخت راه کارهای توسعه و تحول سازمان کوشیده اند- بکوشند. (آگاروالا، 1386). رقابت جهانی و انتظارات جوامع درحال تحول، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند. (رضاییان، 1386، ص5) یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی وسازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی وسایرین، 1389، 31) به یقین رهبری و اداره امورسازمان های امروزی که درفضایی دانش محور، رقابتی، مشتری گرا، پاسخگو، کیفیت گرا، مشارکتی، کارآفرین وتحول گرا تنفس می کند – نیازمند شناخت وبه کارگیری روش‎ها و ساز وکارهای نوین ومتناسبی است که جز از طریق تحقیقات و پژوهش های اصیل مدیریتی، امکان پذیر نیست. از اولین ربع قرن بیستم که نیروی انسانی به عنوان عاملی تاثیر گذار دربهره وری مورد شناسایی قرار گرفت و جایگاهی در ساختارسازمانی با عنوان مدیریت کارکنان را به خود اختصاص داد تا امروز که برای انسان ها نقشی بی بدیل درایجاد، رشد و بهره وری سازمان ها قائل هستند زمان زیادی می‎گذرد. درشرایط حاضر سازمان ها فقط درپی کسب منابع مالی و فیزیکی نیستند بلکه به شدت به دنبال انسان هایی هستند که با پذیرش نقش رهبری قادر باشندآینده سازمان را رقم بزنند. کسانی که با روشن بینی و نگرش سیستمی به خلق بینش یا چشم اندازی همه گیر مبادرت نمایند وزمینه را برای ایجاد انگیزه درکارکنان خود فراهم نمایند. (آگاروالا، 1386). با ذکر اهمیت منابع انسانی و اهمیت توجه به رهبری، سعی شده است در این بخش به ارائه مفهوم، و اهمیت رهبری خدمتگزار برای شناخت و آشنایی بیشتر مبادرت گردد. یکی از مدل های نوین رهبری که به نظر می رسد با مفاهیم انسانی و آموزه های دینی همخوانی بیشتری دارد رهبری خدمتگزار است. بررسی این سبک رهبری به منظور توسعه و ایجاد چارچوب تئوریک مقدماتی است که بدین وسیله پایه ای برای طبقه بندی و ارزیابی ویژگی های رهبران خدمتگزار درجهت کمک به مدیران سازمان ها مور استفاده قرار می گیرد. لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمان ها از اهمیت بالایی برخورداراست که این رهبری بهبودهای بالقوه ای را در رهبری بیشترمحیط ها ارائه می کند.

این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعد به تعریف رهبری خدمتگزار و ویژگی ها و کاربرد رهبری خدمتگزار اشاره می کنیم و بعدازآن به بررسی مدلهای رهبری خدمتگزار و مزایا و معایب رهبری خدمتگزار می پردازیم. درقسمت دوم فصل نیز ارزیابی عملکردکارکنان تعریف شده و تاریخچه و دیدگاههای مختلف درارزیابی عملکرد ذکرشده و به بررسی عوامل و شاخصها ومراحل ارزیابی عملکرد پرداخته و انواع ارزیابی شرح داده می شود درانتهای فصل نیز مشکلات ارزیابی عملکرد ذکر خواهد شد. قسمت سوم این فصل نیز شامل پیشینه تحقیق می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی …

قیمت فایل فقط 27,000 تومان. خرید. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و …

مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد …

۶ شهریور ۱۳۹۶ – ۲-۱۴٫ رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین.. ۳۴. ۲-۱۵٫ رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی.. ۳۵. ۲-۱۶٫ مزایای رهبری خدمتگزار. ۳۶. ۲-۱۷٫ معایب رهبر ی خدمتگزار. ۳۷. ۲-۱۸٫ ارزشیابی عملکرد کارکنان. ۳۹. ۲-۱۸-۱٫ تعریف ارزیابی عملکردکارکنان. ۳۹. ۲-۱۸-۲٫ اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان. ۳۹. ۲-۱۹٫ تاریخچه ارزشیابی عملکرد.

رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان | BO2FILE

برچسب: رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان. مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان. مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان,پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری …

پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد …

۴ تیر ۱۳۹۵ – پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و ارزیابی …

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ – جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب.

تحقیق و پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان – …

تحقیق-و-پیشینه-تحقیق-رهبری-خدمتگزار-و-عملکرد- 2-1. مقدمه. 112-2. تعریف رهبری خدمتگزار. 122-3. نظریه رهبری خدمتگزار. 132-4. اهمیت رهبری خدمتگزار. 152-5. تکامل رهبری خدمتگزار. 162-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار. 182-7. ویژگی های عملیاتی.. 192-8 . ویژگی های مکمل.. 202-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار. 222-9-1. تئوری …

[PDF]رضايت شغلی کارکنان و رهبری خدمتگزار سازمان – چشم انداز …

توسط سیّد کمال خرازی
های رهبری خدمتگزار در بانک ملّی شهر اراک و رضایت شغلی. کارکنان آن، هر دو باالتر از میانگین قرار دارند و رضایت. بخش ارزیابی می. شوند. بین رهبری خدمتگزار. سازمان و …. رضایت شغلی کارکنان کمک می. کند، می. تواند در این زمینه، بسیار مهم و تاثیر. گذار باشد. 2 . مبانی نظری. و پیشینه. پژوهش. رضايت شغلی. رضایت شغلی به مجموعه …

PDF: مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی …

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. 64 ﺻﻔﺤﻪ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ .2-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 11 .2-2 ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 12 .2-3 ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 13 .2-4 اﻫﻤﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 15 .2-5 ﺗﮑﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 16 .2-6 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 18 .2-7 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ.. 19 .2-8 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ.. 20 .2-9 ﻣﺪل وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار. 22 .2-9-1 ﺗﺌﻮری رﻫﺒﺮی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار …

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

109, ارزیابی عملکرد دیوار حائل مسلح شده با ژئوسینتتیک تحت بار ماشین آلات در محدود تشدید, علی رحمتی گواری, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-06-25 …… 1422, « رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با اشتیاق شغلی و شادکامی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه 15 تهران», روانبخش لطفعلي پور, دانشکده روانشناسی …

تحقیق رهبری خدمتگزار و مدل های آن و تاریخچه و دیدگاههای …

پیشینه تحقیق رهبری خدمتگزار و مدل های آن و تاریخچه و دیدگاههای مختلف درارزیابی عملکرد و انواع و روش های ارزیابی دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد … ۲-۱۸-۲٫ اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان ۳۳ …. نظریه رهبری خدمتگزار نخستین بار توسط رابرت گرین لیف درسال ۱۹۹۷ در مقاله خدمتگزار در نقش رهبر مطرح شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *