پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله

پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله

دانلود فایل پاورپوینت بررسی عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله،در حجم 19 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 20
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله

فروشنده فایل

کد کاربری 3627

کاربر

پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله

فایل پاورپوینت بررسی عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله،در حجم 19 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله کسب کرده و فرآیند وقوع آن را بهتر از پیش درک نموده و با تلفات ناشی از آن آشنا هستیم. اما هنوز هم برای مقابله با آن کاری نمی توانیم انجام دهیم.
البته دانش امروزی با توانی که دارد راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند که در برخی از شرایط مفید به نظر می‌رسد.
هفت ویژگی مهم که ساختمانهای ایمن در برابر زلزله باید دارا باشند را مورد بررسی قرار داده ایم.

فهرست مطالب :
مقدمه
فونداسیون پایدار
مسیرهای پیوسته انتقال بار
سختی و مقاومت کافی
منظمی ساختمان
افزونگی
شکل پذیری و چقرمگی
استحکام

این فایل با فرمت پاورپوینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول
فایل Word همین محصول(7صفحه)

[PDF]ایمنی ساختمان در برابر زلزله با – شرکت کناف ایران

در عرف مهندسی ساختمان ها در برابر زلزله، صرفاً تحليل و طراحی سازه مورد توجه قرار می گيرد. این در حالی … عوامل مهمیg طرح بر اساس استاندارد 2800 در زلزله خيزترین مناطق ایران حداکثر … اثرات مثبت سبک سازی، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله، خوشبختانه در کشور به خوبی شناخته شده است.

آمادگی برای زلزله : هنگام زلزله چه کار کنیم؟

توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله، برای هنگامیکه در خانه هستید: اگر هنگام وقوع زلزله در … اگر هنگام وقوع زلزله در محل کار خود هستید با یادآوری و استفاده از آموزشهای ایمنی، میتوانید جان خود و همکارانتان را نجات دهید. کارمندان … همچنین میبایست سریعا در مکانهای ایمن ساختمان از جمله چارچوب دربها و یا زیر میزهای کار، پناه بگیرند. توصیه های …

[PDF]ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ

اراﺋﻪٔ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎی … اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ. ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻤﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری و آﻣﺎدﮔﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻮق از ﺳﻪ ﺿﻠﻊ. را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. آﮔﺎﻫﯽ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از … ﭘﺲ از ﻫﺮ زﻟﺰﻟﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، رﻳﺰش آوار و ﺣﺒﺲ ﺷﺪن اﻓﺮاد در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد.

پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله :: دانشگاه تا کار

۸ دی ۱۳۹۵ – پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله دانلود فایل پاورپوینت بررسی عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله،در حجم 19 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

مقالات دانش اموزی – آمادگي در برابر زلزله

ضرورت و اهميت كسب آمادگي در برابر خطرات زلزله هر ساله وقوع سوانح طبيعي در كشورهاي دنيا موجب زيانهاي اقتصادي و تفاوت انساني بسيار زيادي مي شود. در جوامع مختلف ميزان اين خسارات وتلفات بستگي به ميزان توسعه يافتگي و تراكم جمعيت . ايمني ساختمان هاي روستاها و شهرها در برابر زلزله و آگاهي و آمادگي افراد و جامعه جهت رعايت …

[PDF]راهنمای مانور

ﺳﻮزي و زﻟﺰﻟﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،. اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎل در ﺷﻮراي اﯾﻤﻨﯽ. ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮ .ﺪﻧ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. ﺑﺨﺼﻮص. اﻋﻀﺎي. ﮔﺮوه. ﻗﺮﻣﺰ. ،). ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ. ﻫﺎي ﻻزم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ . 1 -2-. اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر در ﻣﺪارس. ﺟﺪاي از. اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي. اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ. ﮐﻪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. ﯽﻣﺤﻠ. در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ.

فایل پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله : چهارصد …

۲۹ آذر ۱۳۹۵ – فایل پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله : چهارصد فایل بستری برای دانلود پروژه –

عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله : بانک فایل های عمرانی

۱ آبان ۱۳۹۵ – افراد آنلاین : 1 بازدید امروز : 2 بازدید دیروز : 14 بازدید این هفته : 18 بازدید این ماه : 294 بازدید امسال : 4222 بازدید کل : 17070 تعداد پست ها : 184 تعداد نظرات : 0. دیگر موارد. پاورپوینت عوامل ایمنی ساختمان در برابر زلزله · پاورپوینت-عوامل-ایمنی-ساختمان-در-برابر-زلزله فایل پاورپوینت بررسی عوامل ایمنی ساختمان …

کاربرد فناوری ایرانی در مواجهه با زلزله/ ساختمان سازها بخوانند …

۴ روز پیش – به گزارش خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا: کشور ما، به علت قرارگیری روی کمربند زلزله در برابر زمین لرزه بسیار آسیب پذیر است. …. وی ساختمان ها را محصول فرایند نظام فنی اجرایی در بخش خصوصی یا دولتی خواند و عامل هرگونه ضعف در آن را نیز نه یک بعدی بلکه حاصل مجموعه عوامل دخیل در نظامات …

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران …

67, بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان تهرانی در خريد اينترنتي در وب سایت زمان و زیور, گلبرگ شیخ القراء, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات اجتماعی …… 1837, ارزیابی ایمنی پل های پیش ساخته صندوقه ای پیش تنیده در برابر زلزله, محمد مهدی مهاجر بلالمی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1394-10-30.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *