بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.) GIS

بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.) GIS

این محصول در قالب فایل word و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است
دسته بندی کامپیوتر
بازدید ها 80
فرمت فایل doc
حجم فایل 6618 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.) GIS

فروشنده فایل

کد کاربری 32

کاربر

بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.) GIS

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده
پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیك سو و توانایی‌های رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم‌‌های اطلاعات جغرافیایی(جی‌آی‌اس) را تبیین می‌كند.
ازآنجاكه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران، شامل اطلاعات مكانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی كاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارك علوم زمین موجود در مركز انجام شده است. در راستای رسیدن به این هدف، پس ازگردآوری كلیه اطلاعات توصیفی و مكانی مورد نیاز مرتبط با علوم زمین از پایگاه‌های مركز،كار تفكیك،كنترل، دسته‌بندی وكدگذاری آن‌ها برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه داده‌ها، لایه‌های اطلاعاتی مربوطه تشكیل شد و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل‌های لازم بر روی داده‌ها، مورد استفاده واقع گردید.
بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های مورد نیاز در یك حجم وسیع، امكان ارائه و به تصویركشیدن اطلاعات مكانی و موضوعی در قالب نقشه، جدول و نمودار، ویرایش و بهنگام نمودن داده‌ها ونیز امكان استفاده از داده‌های موجود در جهت اهداف مختلف و براساس نیازهای گوناگون كاربران فراهم می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای شناساندن و معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های متعدد و در عین حال، تشخیص خلأ‌های مطالعاتی مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد خواهد شد. نهایتاً به‌منظور تعمیم كاربرد این سیستم در ارتباط با دیگر اطلاعات موجود در پایگاه‌های مركز (كه به نحوی با موقعیت مكانی در ارتباط‌اند)، مدلی از فرایند انجام این طرح ارائه شده است.
مقدمه
(جی‌آی‌اس) یك سیستم اطلاعاتی است كه پردازش آن بر روی اطلاعات مكان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به كسب اطلاعات در رابطه با پدیده‌هایی می‌پردازد كه به‌نحوی با موقعیت مكانی در ارتباط‌اند. به‌كارگیری این ابزار با امكان استفاده در شبكه‌های اطلاع‌رسانی جهانی، یكی از زمینه‌های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان‌ها و استعدادهای كشور در سطح جهانی است.گسترش روزافزون شبكه كاربران این سیستم‌ها از جمله نكات اساسی است كه می تواند به قابلیت‌ها و توانایی‌های این سیستم بیفزاید.
در حال حاضر از این سیستم‌ها بسته به نیازهای هر منطقه یا كشور در بخش‌های مختلف (مانند مطالعات زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیك شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت كاربری اراضی، خدمات بانكی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب،گاز، و..) استفاده می‌شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم‌ها، كاربرد جی‌آی‌اس به كلیه بخش‌های مرتبط با زمین گسترش یافته است.
مطالعه حاضر نیز با در نظرگرفتن مسائل فوق درصدد است ضمن معرفی بخشی از توان‌ها و مزایای این سیستم در دسترسی سریع به اطلاعات، تحلیل اطلاعات به طور یكجا و با هم، بهنگام‌سازی، دقت و سرعت بالای عمل، و ….، كاربرد و نحوه استفاده از آن را در ارتباط با مجموعه اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی نماید.

عناوین :

چكیده
مقدمه
تاریخچه ایجاد جی‌آی‌اس (مروری بر مطالعات انجام شده)
تعاریف جی‌آی‌اس GIS
عناصراصلی تشكیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS
فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
كاربردها و توانایی‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS
روش و مدل پژوهش
گردآوری اطلاعات
1. داده‌های توصیفی
2. داده‌های مكانی
ایجاد پایگاه اطلاعات توصیفی GIS
خلاصه اقدامات انجام‌شده به كمك نرم‌افزارهای موجود
توابع تحلیلی برروی اطلاعات
1. توابع تحلیلی برروی داده‌های مكانی
2. توابع تحلیلی بر روی داده‌های توصیفی
3. توابع تحلیلی برروی داده‌های مكانی وتوصیفی
محصولات خروجی
1. نقشه‌های موضوعی
2. نمودارها
3. جداول
4. خروجی‌های دیگر
نتایج
پیشنهادهای اجرایی در خصوص پژوهش‌های مرتبط با جی‌آی‌اس
منابع
پی‌نوشت‌‌ها

[PDF]بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در …

ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﻠﻤﻲ ﺍ. ﻳﺮﺍﻥ. ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺍﺳﺖ،. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻭﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ. ﺁﻣﺎﺩ. ﺓ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. ﻧﻤﻮﺩ . ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ. ﺑﺎ. ﻫﺪﻑ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ. ﺟﻲ. ﺁﻱ. ﺍﺱ. ﺩﺭ. ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ . ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ. ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ، ﭘﺲ. ﺍﺯﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻛﻠﻴﻪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ. ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ.

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در …

ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌باشد و می‌توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم‌ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی‌آی‌اس در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در مرکز انجام …

سامانه اطلاعات جغرافیایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سامانه اطلاعات جغرافیایی یا جی‌آی‌اس (به انگلیسی: Geographic Information System – GIS) یک سامانه اطلاعاتی «معمولاً رایانه‌ای» است که به تولید، پردازش، تحلیل، و …. پیرامون نیروگاه‌ها، بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و پیش‌بینی تغییرات و ارزیابی امکانات و محدودیت‌های توسعهٔ واحدها و ظرفیت نیروگاه‌ها در آینده، از کاربردهای این …
‏۱ نام · ‏۲ تعریف‌های دیگر جی‌آی‌اس · ‏۳ ویژگی‌های سامانه اطلاعات … · ‏۳.۴ کاربردهای مهم

بررسي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (جي.‌آي.‌اس.) GIS | …

بررسي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (جي.‌آي.‌اس.) GIS. نويسنده :مهري صديقي. عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. چكيده پيچيدگي، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافيايي ازيك سو و توانايي‌هاي رايانه درعرصه اطلاعات ازسوي ديگر، فلسفه وجودي سيستم‌‌هاي اطلاعات جغرافيايي(جي‌آي‌اس) را تبيين مي‌كند. ازآنجاكه بخش عمده …

جی آی اس (GIS) در یک نگاه – مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

تعریف و تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی یا جی آی اس، مجموعه ای از نرم افزارهای هوشمند است که به کمک سخت افزارهای موردنیاز اقدام به جمع آوری… … از این رو، آشنایی با جی آی اس برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و برنامه ریزی به منظور توسعه پایدار در سطوح ملی و منطقه ای از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی جی آی اس در …

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ – بررسی كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی جی آی اس در فعالیتهای صنعت آب و برق. … اگر در نظر بگیریم كه از یكسو GIS امكانات سیستمی ، بانك اطلاعاتی و رایانه ای را با فناوری های كسب اطلاعات ماهواره ای و سنجش از راه دور و شبكه های اطلاع رسانی جهانی تلفیق كرده است ، و ازسوی دیگر همه فعالیت های بشری و پدیده های …

GIS و كاربردهاي آن – مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS). استفاده از سيستم هاي جغرافيايي در دهه ۱۹۸۰ گسترش فوق العاده اي يافته است بطوري كه در كشورهاي پيشرفته، اكثر دانشگاهها، سازمانهاي تجاري و دولتها از اين سيستم براي مقاصد گوناگوني استفاده مي كنند. تعاريف مختلفي از سيستم اطلاعات جغرافيايي ارائه شده است كه جامع ترين آن بشرح زير است:.

[DOC]کاربرد های GIS – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

به زبان ساده هر گونه توضیحات مربوط به هر چیزی که در هر مکان متغیر یا ثابت جغرافیایی، در یک سامانه اطلاعاتی یا پایگاهی موجود است را GIS یا استفاده از GIS گویند. کافی است یک هماهنگی بین طول، عرض و ارتفاع بدست آمده از جی. پی. اس ونقشه‌ها و اطلاعات دقیق و کامل سیستم جی. آی. اس بوجود آوریم. سیستم اطلاعات جغرافیایی توانایی …

کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) – GIS Academy

۲۰ آذر ۱۳۹۵ – 2- تحلیل اطلاعات مشاغل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) برای پیدا کردن بهترین مکان برای راه اندازی یک شغل جدید. 3- تحلیل اطلاعات مشاغل زنجیره ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) جهت توسعه شعب سیستمهای زنجیره ای یا فرانچایز مانند فروشگاهها – رستورانها – فست فود ها و …

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در …

۱ آذر ۱۳۸۵ – بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در فعالیتهای صنعت آب و برق … اگر در نظر بگیریم كه از یكسو GIS امكانات سیستمی ، بانك اطلاعاتی و رایانه ای را با فناوری های كسب اطلاعات ماهواره ای و سنجش از راه دور و شبكه های اطلاع رسانی جهانی تلفیق كرده است ، و ازسوی دیگر همه فعالیت های بشری و پدیده های …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *